26/525-620

Minőségbiztosítás

Az Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. Integrált Minőségbiztosítási rendszerének alapját az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek; Követelmények című szabvány képezi, de az integrált rendszer magába foglalja a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) elemeit is.

Minőségpolitika

Az Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése a munkatársak széles körének bevonásával meghatározta a Kórház küldetését (misszió), jövőképét (vízió) és azonosította a kulcsfontosságú folyamatait.
A minőségpolitika megfelel az Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. céljainak, tartalmazza a követelmények teljesítése és a minőségmenedzsment eredményességének folyamatos fejlesztése melletti elkötelezettséget, az erőforrások rendelkezésre bocsátását, és keretet ad a minőségcélok kitűzéséhez és átvizsgálásához. A vezetés gondoskodott a minőségpolitika és minőségi célok közzétételéről, valamint arról, hogy a munkatársak megértésék és alkalmazzák azokat a szervezeten belül. A minőségpolitika összhangban áll az Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. jövőképével és stratégiájával, tartalmazza a folyamatos fejlesztést a páciensek és érdekelt felek szükségleteit és rendszeres időközönként felülvizsgálásra kerül.

Az Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft.-t felkereső gyógyulni vágyók számára magas színvonalú egészségügyi ellátást, körültekintő és humánus ápolást tud biztosítani. Nemzetközi tapasztalatok alapján, a gyakorlatban már bevált integrált minőségbiztosítási rendszert alkalmazunk szolgáltatásaink színvonalának folyamatos fenntartása érdekében. E rendszer működtetése során feltárjuk és szabályozzuk az egészségügyi szolgáltatásaink kritikus folyamatait, és ellenőrzési pontok beépítésével kijavítjuk a felmerült problémákat. Az Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése és munkatársai mindannyian elkötelezettek a rendszer működtetése iránt. Így kívánjuk szolgálni a gyógyítást, a megelőzést, valamint a rehabilitációs eljárások mindenkori feladatait.
Arra törekszünk, hogy a szakismereteink gyarapításával körülményeink, valamint felszereltségünk fejlesztésével nemcsak a hazai és nemzetközi előírásoknak, standardoknak, minőségi rendszereknek, hanem az új évezred elvárásainak is megfeleljünk. Nagynevű elődeink munkája nemcsak bennünket kötelez magas szintű tevékenységre, hanem reményeink szerint követendő példát mutat a jövő szakemberei számára is.

Minőségcélok

Az Boldog Gellért  Közhasznú Nonprofit Kft. vezetősége minőségcélokat tűzött ki, beleértve azokat is, amelyek a szolgáltatásra vonatkozó követelmények teljesüléséhez szükségesek, a szervezet minden érintett funkciója és szintje számára. A minőségcélok a minőségpolitikával összhangban vannak és mérhetőek.

A meghatározott minőségmenedzsment céljaink, a minőségpolitikánk rövid távú, konkrét feladatokra történő lebontását jelentik. A célok meghatározásánál figyelembe vettük, a gyógyító-megelőző szakterületeken jelenleg elért, illetve a jövőben elérhető eredményeket, az érdekelt felek elégedettségének szintjét, a vezetőségi átvizsgálásokból származó megállapításokat, javítási, fejlesztési irányokat, az ágazat legjobbjai és/vagy önmaguk által elért eredményeket, a célok megvalósításához szükséges erőforrásokat. A célokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség szerint módosítjuk azokat.
Az Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. a minőségpolitikában és a minőségtervében határozta meg és dokumentálja a minőséggel kapcsolatos feladatokat és célokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges feltételeket.

Legalapvetőbb céljaink:

  • A minőségirányítás területét érintő egészségügyi és hatósági előírások teljesítése.
  • A betegek és a megbízók igényeinek való megfelelés.
  • A partnerek megítélésének, kedvező véleményének elérése, megtartása.
  • A megalapozott jó hírnév folyamatos erősítése.