26/525-620

Közbeszerzésekkel kapcsolatos anyagok a Kbt. 43.§(1) alapján:

2018. évi statisztikai összegzés

2021. évi közbeszerzési terv